Home > Arendalskoret Nyheter > Velkommen til Arendalskoret


Arendalskoret er et blandet kor med over 60 medlemmer. Koret ble stiftet i
1981 under navnet 81-koret.

På denne siden finner du kontaktinformasjon til koret og en kalender som viser datoer for konserter og øvelser.

Vår dirigent heter Trygve Moe.
Han kommer fra Notodden, og har drevet
med kor i hele sitt voksne liv, og har lang
erfaring som musikklærer på Notodden
lærerskole.