Home > Arendalskoret Nyheter > Velkommen til Arendalskoret


Arendalskoret er et blandet kor med ca 60 medlemmer. Koret ble stiftet i 1981 under navnet 81-koret. Vi har et rikholdig repertoire, som spenner fra klassiske verk, folketoner, kirkemusikk og populær musikk.

På høyre side finner du kontaktinformasjon til koret.

Vår dirigent heter Trygve Moe. Han er utdannet organist og pedagog.  Trygve er pensjonert lærer og tidligere førstelektor i musikk på Universitetet Sørøst-Norge.  Han har drevet med kor i hele sitt voksne liv, og har lang erfaring som musikklærer på Notodden lærerskole. Han har komponert og arrangert mange sanger.