Home > Søknad om opptak i Arendalskoret

Merk! Søknadsfrist for opptak i Arendalskoret er 1. september for høstsemesteret og 1. januar for vårsemesteret. Søknaden vil bli vurdert i første styremøte etter disse datoene.